Arkiv

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Arkivet innehåller tidigare aktiviteter och händelser, gamla ärenden, yttranden och andra dokument.

 

Tidigare händelser

Läs om "Älska din nästa", seminariet som hölls i Gränna 5 - 6 april 2013

Möte om Norra Kärr. Se Östgötacorren, svt (7:de min) och TV4. Mer information.

Bergsstaten positiv till gruva i Norra kärr.

Beslut om Berget som nytt naturreservat

En intressant artikelserie om svenskt skogsbruk och skogslagstiftning finns under Skydda skogen

En intressant artikelserie om svenskt skogsbruk och skogslagstiftning finns under Skydda skogen

Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna är godkänt.

Rapport om effekten av 50-tradsregeln i ängs- och betesmarker

Beslut om bildande av naturreservatet Målabråten

Beslut om bildande av naturreservatet Bosgårdsbranten

Onsdagen den 30 november fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Röjeberget i Östra Vätterbrantsområdet

JO-anmälan av Tekniska kontorets har  uppmärksammats av Smålandsnytt.

Beslut om bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun har tagits den 19 oktober 2011. Skötselplan.

Information gällande Kaxholmens lövskog. Förlag på bebyggelsemöjligheter samt naturinventeringsrapport

 

Publikationer och rapporter

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign