Hasselmusfötter. Foto: Claes Hellsten
   

 

Däggdjur

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Bland däggdjuren är älg och rådjur vanliga och stammen av vildsvin gör sig allt mer gällande på gott och ont. Det är inte ovanligt att man ser hasselmus som också är symbolart för buskrika brynmiljöer. Grävling och mård är relativt vanliga, liksom mink. Rävstammen har ökat de senare åren. Bland de stora rovdjuren har lodjur haft flera lyckade föryngringar under senare år. Björn och varg har någon enstaka gång passerat området.

Det finns två rödlistade arter av däggdjur i Östra Vätterbranterna. Dessa är fladdermusen barbastell och utter.

Barbastellen är känd i Sverige sedan år 1800 och har sitt nationella kärnområde i norra Småland och södra Östergötland. Arten finns i äldre gårdsmiljöer med en rik förekomst av gamla, grova hamlade träd och andra äldre lövträd. Det finns förutom barbastellen 11 andra av Sveriges 19 fladdermusarter i området.

Uttern har under lång tid minskat i antal men verkar nu komma tillbaka och finns nu spridd inom större delen av Östra Vätterbranterna. Uttern är också symbolart för mindre sjöar och vattendrag.

 

Fladdermus i jordkällare. Foto: Agneta Börjeson

 

 

 

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign