Mulmholk i Röttle

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Arkiv

Länkar

Först ska folk upp. Foto: Sofia Pallander Sen ska holk upp. Foto: Sofia PallanderDen 10 februari 2011 så var några ur Gränna skogsgrupp och satte upp en mulmholk Röttle.

Mulm är det bruna trämjöl man kan se i ihåliga oftast äldre lövträd. Det består av nedbrutet trä och rester av nedbytningssvamparna. Det innehåller också spillning från fåglar, fladdermöss och skalbaggar, rester av gamla fågelbon och också rester av döda djur.

Mulmen har betydelse för ett flertal skalbaggar varav flera idag är hotade, till exempel läderbaggen. Många av dessa skalbaggar vill förutom själva mulmen också ha den lite mer ombonade miljön som ett ihåligt träd innebär. Hoten mot dessa skalbaggar är främst att mulm idag är en bristvara eftersom det inte längre är så vanligt med ihåliga träd.

Åhej, åhå. Foto: Sofia Pallander Åhej, åhå. Foto: Sofia PallanderAtt göra en mulmholk är ett sätt att på konstgjord väg skapa samma miljö. Det en fördel att sätta upp den där det tidigare funnits en kontinuitet av äldre lövträd och därmed också mulmens invånare. I väntan på att det ska bli nya mulmträd är det därför en god gärning att sätta upp mulmholkar.

 

Man kan också med fördel kombinera en mulmholk med uggleholk.

På plats. Foto: Sofia Pallander

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign