Älska din nässla såsom dig själv

 

Vårens roligaste sammankomst

Seminariet "Älska din nässla såsom dig själv" genomfördes den 5-6 april i Gränna kulturgård, i Per Brahesalen.

Seminariet var en uppföljning av Bioblitzen i Röttle som genomfördes under 2012. Där undersökte vi och visade upp den myllrande mångfalden. Över 2000 arter hittades på 24 timmar. Nu var den naturliga följdfrågan, vad händer sen? Vad kan jag som enskild person göra för att gynna det biologiska livet runt omkring mig? Seminariet handlade om dessa frågor med fokus på Östra Vätterbranterna.

Fredagen hade fokus på landskapet. Bland fick vi en förklaring till de kulturspåren vi ser omkring oss och vilka typer av betesmarker det finns. Vi fick se hur man kan skapa en äng och vi fick en redovisning vad ekar och andra gamla träd med mulm betyder för mångfalden av insekter. Betydelsen av vatten i skogen och en praktisk lektion hur man kan återskapa ängs och hagmarker fick vi också. Kulturskolan visade också upp stämningsfull dans.

På lördag var fokus på både vild och odlad mångfald i trädgården. Det blev mycket humlor men också att man kan välja ekologiskt fågelfrö och hur man kan gynna insekter genom att anlägga varierade miljöer i trädgården. Vi fick också en uppmaning att bry oss om odlad mångfald och hur man kan föröka upp vilda orkidéer. 

Deltagarna på seminariet uppskattade programmet och blev inspirerade till många idéer och ville gärna se återkommande seminarier.

Det blev gott om tillfälle för mingel, diskussioner och utställningar och med många intressanta föreläsare.

Avslutande betraktelse

Mer om seminariet och presentationer

Programmet

Affisch

 

Arrangörer för seminariet är Gränna skogsgrupp, WWF och Biosfärsområde Östra Vätterbranterna - ideell förening

   


Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign