Älska din nässla såsom dig själv

 

Innehåll

Seminariet "Älska din nässla såsom dig själv" genomfördes den 5-6 april i Gränna kulturgård. Det blev gott om tillfälle för mingel, diskussioner och utställningar och med många intressanta föreläsare.

En del av bildpresentationerna som visades finns nedan tillsammans med en avslutande betraktelser som sammanfattning av hela seminariet.

Ekosystemtjänster

Människan och naturlandskapet - då och nu

Anlägg en blomsteräng

Återskapande av ängs och hagmarker

Trädgårdsmyller

Odlad mångfald - vem bryr sig?

Träd i betesmarker

Mångfaldstips från insekternas trädgård

Odling och utsättning av svenska orkidéer

Avslutande betraktelser

 

Utvärdering

Många var nöjda med hur seminariet var ihopsatt och de diskussioner som uppstod under fikapauser. Och intresset för att delta i eventuella kommande seminarier är stort. Förslag på nya teman rörde sig om alternativa skötselmetoder, agrarhistoriskt tema och om ängar och ängsskötsel.

Vi som genomförde programmet är i stort nöjda, men ska försöka bli ännu bättre nästa gång avseende teknik och runtominformation. Vi hoppas att vi kan återkomma, men det blir svårt att hinna med ett årligt återkommande evenemang. De ekonomiska förutsättningarna för ett bra genomförande måste också finnas.

Vi kommer att kontinuerligt förbättra hemsidan med information om olika naturtyper och organismgrupper. Men ha överseende med att detta går i den takt vi hinner.

 

Programmet

Affisch

 

Arrangörer för seminariet är Gränna skogsgrupp, WWF och Biosfärsområde Östra Vätterbranterna - ideell förening

   


Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign