Norra kärr. Foto: Fältbiologerna i Östergötland.
   

 

Norra kärr

 

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Norra kärr är ett geologiskt unikt område i Östra Vätterbranterna mellan Gränna och Ödeshög med flera typer av sällsynta jordartsmetaller. Området är därför intressant för brytning av dessa.

Tasman metals (Tasmet) är ett kanadensiskt gruvbolag som vill starta dagbrott på ett 140 hektar stort område.

Hela det tänkta gruvområdet ligger inom Vätterns tillrinningsområde.

Länsstyrelsens yttrande om Norra Kärr.

Länsstyrelsens information om gruvbrytningen

Gruvbolaget Tasmets information

Bergsstaten positiv till gruva i Norra kärr

Referat från samrådsmötet på Visingsö 21 jan.

Mer information kommer efterhand.

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign