Blomkålssvamp. Foto: Claes Hellsten
   

 

Storsvampar

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Med storsvampar avses generellt svampar vars fruktkroppar är synliga för blotta ögat, dvs är större än ca 1 mm. Det finns drygt 4000 arter av storsvampar i Sverige.

Separat information finns för de mer specifika vedsvamparna i Östra vätterbranterna.

Det varierade landskapet gör att många olika arter av svamp kan påträffas i Östra Vätterbranterna. Intresset för ätliga svampar är växande. Mer information om svamp finns hos Södra Vätterbygdens svampklubb.

Till karaktärsarter inom biosfärsområdet räknas en del storsvampar. Karaktärsarter för lövskog är bland andra ädelsoppar, stinksvamp, fläckticka och eldticka. För barr och blandskog räknas bland annat klibbticka, violticka, kremlor, björkticka, björksopp, raggskinn och blomkålsvamp som karaktärsarter. I naturliga fodermarker finns till exempel, stolt fjällskivling, vaxingar, korallticka, jordtunga, ängsfingersvamp och i bebyggelse finns bland annat fjällig bläcksvamp och nejlikbroskskivling.

Av de nationellt rödlistade svamparter finns 73 arter i Östra Vätterbranterna. En sådan är Strimsporig hjorttryffel som bedöms vara ”starkt hotad” eftersom den totala populationen i landet har minskat, huvudsakligen på grund av förlust av lämpliga livsmiljöer till följd av avverkning, igenväxning och bruten hasselkontinuitet. Trakterna kring södra delen av Vättern representerar en stor del av artens utbredning i landet.

 

Slöjröksvamp. Foto: Lars-Göran Hellsten

Slöjröksvamp är nationellt hotad.

Igelkottröksvamp. Foto: Lars-Göran Hellsten

 

 

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign