Foto: Agneta Börjeson

På spaning efter den utter som flytt

Foto: Agneta Börjeson

Spår vid isen

Foto: Agneta Börjeson

En revirmarkerad sten i kanalen mellan Bunn och Ören

Foto: Thor Ahlstrand

Mer utterspår

 

Foto: Agneta Börjeson

Revirmarkering på en fd brygga

Foto: Agneta Börjeson

Uttergömma?

Foto: Agneta Börjeson

Fotavtryck

Foto: Agneta Börjeson

Lämnad halväten groda i vattnet

Foto: Agneta Börjeson

Röttleån uppströms. Här fanns även lodjursspår.

Foto: Thor Ahlstrand

Var finns djuren?

Foto: Agneta Börjeson

Spillning från utter till höger och mink till vänster. Vid Rasmus kvarn.