Utflykt på Vätterns is

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Arkiv

Länkar

Vi var fyra åkare som smidigt tog oss ut till blankisen, klättrande med stöd av våra pikar över ett smalt bälte med vrakis, nedanför ett sjömärke strax väst om Huskvarnaåns utlopp.

Det var en sällsam upplevelse att ge sig ut vid Oset bland mängder av måsar och strandskator på isen! Lärkor drillade, trutar jublade och Vätterisen sjöng sin välstämda sång för oss. Så tidigt på annandagen hade bara några hundägare vaknat och trafiken på E4 var ovanligt tyst. Solen gassade redan starkt från den klarblå himlen och ylletröjorna åkte av i rask takt. Isens dova ton skvallrade om tjock kärnis. Vi slog hål och mätte, 8 cm! Alltså dubbelt tjockare än det som krävs för en vuxen åkare.

Nära utloppet tunnade isen dock ut sig gradvis så vi tog sikte mot Rosenlunds bankar istället. Vrakisbältet var bredare i viken där Skrämmabäcken mynnar men vi rundade Rosenlundsbankarnas utskjutande udde ett stycke ut i Vättern. Här var isen sprickig som följd av friska nordvindar tidigare i påskdagarna. Sprickorna var täckta med nattgammal nyis som band samman de stora flaken. Hade man haft för bråttom här kunde man hamnat i plurret. Botten syntes väl där vattendjupet understeg 10 m och uppstickande berg och block omväxlade med sandbotten.

Vi delade på oss vid bankarna där isen blev något tunnare, men mindre sprickig och med ett vackert mosaikmönster som marmor. Anders och undertecknad fortsatte förbi bankarna ett stycke där tallriksis låg infrusen i blankisen och gjorde framkomligheten sämre. Där svanar hade uppehållit sig en vecka tidigare var nu en blankfrusen bassäng, omgiven av tallriksisen. Här valde vi att vända men först skrinnade vi runt ett antal varv i labyrinterna.

På tillbakavägen hade den starka solen gjort ytan mjukare och isen gav ifrån sig ett knastrande ljud när det ytliga lagret sprack sönder. Eftermiddagsturer är att inte att rekommendera så här sent på säsongen! Längre fram i april förvandlas den starka kärnisen till pipiga vårisar av solen som kan brista även om tjockleken tycks vara betryggande.

Efter en förmiddags skridskoåkning på blank och fin Vätteris, blev nog en mil allt som allt, känns vintern fullbordad!! För den som känner suget att vilja pröva lyckan på Vättern kan det kännas tryggt att veta att isen kommer att fortsätta växa hela veckan med så kalla nätter och ingen vind är att vänta som kan bryta upp den. Hela Vättern låg f ö idag med nattgammal is så långt ögat kunde se från Gyllene Uttern.

Vi som njöt idag var Mia, Åke, Anders och undertecknad,

Tomas Fasth

PS För den som nöjer sig med ett litet äventyr är kanalen mellan Bunn och Ören passande!Särskilt delen uppströms bron är farbar och utan några svagheter alls.

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign