Vedsvampar bilder

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Läs mer om vedsvamparna.

Alticka. Foto: Max Koschatzky

Alticka (Inonotus radiatus) förekommer mest på al och hassel.

Grönskål. Foto: Max Koschatzky

Grönskål (Chlorosplenium aeruginascens)

Gullgröppa. Foto: Max Koschatzky

Gullgröppa (Pseudomerulius aureus) är en sällsynt art, funnen på barklös ek.

Luddticka. Foto: Max Koschatzky

Luddticka (Onnia tomentosa)

Ringbitterskivling. Foto: Max Koschatzky

Ringbitterskivling (Gymnopilus spectabilis)

Trollhand. Foto: Max Koschatzky

Trollhand (Hypocreopsis lichenoides) växer på salixarter ofta tillsammans med kantöra.

Eldticka. Foto: Max Koschatzky

Eldticka (Phellinus igniarius) växer mest på salixarter.

Lindskål. Foto: Max Koschatzky

Lindskål (Holwaya mucida) växer på lind och i sällsynta fall även på rönn.

Grovticka. Foto:Max Koschatzky

Grovticka (Phaeolus schweinitzii) växer mest på tall.

Oxtungsvamp. Foto: Max Koschatzky

Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) växer på gamla ekar.

Tapecia sp. Foto: Max Koschatzky

Tapecia sp. förekommer sällsynt på död ved.

Vinternagelskivling. Foto: Max Koschatzky

Vinternagelskivling (Flammulina velutipes)

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign