Vindkraft

 

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Östra Vätterbranterna innehåller områden som har avsats som Riksintressen för vindkraft. Och aktiviteten i att starta nya vindkraftverk är mycket hög.

Gränna skogsgrupp är för vindkraft och förnyelsebar energi men som det är nu så startar nya verk utan att ta hänsyn till vare sig människor eller naturmiljön. Det kan ju inte vara meningen att man ser positivt på Östra Vätterbranterna och dess miljö för att bland annat gynna ekoturism och sedan samtidigt går hårt fram med nya vindkraftverk och som ibland påverkar den miljö som var orsaken till biosfärsområdet negativt .

Frågor som behöver besvaras är:

Hur påverkas växt- och djurlivet, dels av själva byggnaderna men också av vägarna till dessa?
Kan det vara lämpligt att utse tysta områden som förblir vindkraftsfria?
Har verk av den storlek som nu byggs annan påverkan än mindre? Är det alltid bättre med ett stort istället för två små?
Har buller i kuperad terräng utretts tillräckligt?
Finns det möjlighet till ersättning till de som drabbas av buller eller ekonomiska förluster av att inte kunna driva sina företag som tidigare samt lägre markpriser?

Presentation från länsstyrelsen.

Information från länsstyrelsen om vindkraft.

Vindkraftspark norr om Landsjön

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign