Scharlakansröd vårskål. Foto: Max Koschatzky
  English version

 

Välkommen

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

 

Bioblitz 2012

Butik

 

 

Gränna Skogsgrupp utforskar Östra Vätterbranternas naturvärden. Vi beskriver, dokumenterar och verkar för att dessa värden ska bevaras för framtiden. Genom informationsverksamhet och opinionsbildning vill vi öka förståelsen av den biologiska mångfalden och dess betydelse.

Vissa naturvårdsfrågor har skogsgruppen fördjupade intressen i, som vindkraft i området

 

 

 

Rapport om hur man formulerar mål och prioriterar inom naturvårdsabetet.

"En underbar fredag" är en skrift som behandlar de första årens konflikter runt nyckelbiotoper och skogsbruk i Östra Vätterbranterna. Går att beställa.

 

 Se tidigare händelser i arkivet

 Publikationer och rapporter

Medlemsaktiviteter och händelser:

Du kan läsa inlägg även om du inte är med.

Bli medlem i Gränna skogsgrupp.

Björstorp/Skärstad. Foto: Tomas Fast

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign